Київський Словарь
Пам'ятники Київа
Музей Становлення української нації
Музеї Київа
Костянтин Острозький - некоронований король України-Руси
Становлення української нації

фото 2019р.

фото 2019р.

фото 2019р.

Костянтин Острозький (1460-1530) - військовий і державний діяч Великого Князівства Литовського, Руського та Жемайтійського.
Великий гетьман Литовський (1497-1500, 1507-1530); староста брацлавський (1497-1500), вінницький (1507-1516) та звенигородський (1518-1530); староста луцький і упитський, маршалок Волинської землі (1507-1522), каштелян віленський (1511-1522), воєвода трокський (троцький) (1522-1530).
Похований в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

фото 2019р.

фото 2019р.

фото 2019р.

Острозький замок
Острозька слов'яно-греко-латинська школа (академія) - найстаріша українська науково-освітня установа, заснована у 1576р. князем Костянтином-Василем Острозьким у своєму родовому місті Острозі.

фото 2019р.

фото 2019р.

Острозька Біблія - перше повне видання всіх книг Св.Письма церковнослов'янською мовою, здійснене в Острозі 1581р/ заходами князя Костянтина Острозького і підготовлене гуртком учених при Острозькій школі. Надрукована друкарем Іваном Федоровичем (Федоровим), на папері з філігранями Буської папірні і містить 628 аркушів, з численними заставками, кінцівками та ініціалами.

Костянтин Острозький

Битва під Оршею (8 вересня 1514р.)

Києво-Печерська лавра

На початку XVIст. Московське царство висунуло претензії на землі, розташовані на сучасних територіях України та Білорусі, які тоді входили до складу Великого князівства Литовського (захопили Смоленськ)...
Відсіччю загарбникам стала Битва під Оршею (8 вересня 1514р.) під командуванням Великого Гетьмана Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського і Королівства Польського князя Костянтина Івановича Острозького
поховання Костянтина Острозького в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
(знищене вибухом разом із собором під час ІІ Світової Війни)

 Острозька академія

фото
Національний університет "Острозька академія" цікаво, що білоруси вважать Костянтина Острозького одним із засновників білоруської нації

  Copyright © Gennadiy Moysenko 2019